Ny elev på skolen

Ny elev på Næsby Skole

Næsby Skole har ca. 450 elever i alt på skolen. De er fordelt på 20 klasser hvor to af klasserne er 10. klasser.

Hvert år fra den 1. marts og frem til skolesommerferien har vi desuden forårs-SFO for omkring 50 elever, der skal begynde i børnehaveklassen efter skolesommerferien. 

Vi lægger vægt på at lave en god skole præget af et godt og trygt læringsmiljø for alle elever. Det lykkes bedst, når skole og hjem samarbejder om barnets faglige og personlige udvikling. 

Indskrivning
Vi optager børn, hvis der er plads i klassen, hvilket betyder, at der skal være færre end 24 elever i klassen. Hvis I bor i skoledistriktet har I dog altid ret til en plads uanset klassestørrelsen. Denne ret bortfalder imidlertid, hvis jeres barn har gået på en privatskole. Da er I afhængige af, om der er færre end 24 elever. Øvrige kriterier for optagelse ses herunder.

Indskrivning til forårs-SFO/børnhaveklasse
I Odense er der forårs-SFO mellem 1. marts og 31. juli for alle børn, der skal begynde på en folkeskole i Odense Kommune. Forårs-SFO er Odense Kommunes tilbud for kommende skolebørn og der er derfor ikke andre kommunale dagtilbud til denne målgruppe i perioden 1. marts til 31. juli. 

Indskrivning af dit barn til Forårs SFO og skolestart i 0. klasse foregår digitalt i november måned. Du får en besked herom i din digitale postkasse. Ved indskrivning udenfor denne periode skal du kontakte distriktsskolen eller Børn- og Ungeforvaltningen.

Indskrivning 0.- 3. klasse
Indskrivning til indskolingen 0. - 3. klasse varetages af indskolingsleder, Irene Vierø, der kan kontaktes på mail: [email protected] eller på skolens telefon 63751500.

Indskrivning 4.- 6. klasse
Indskrivning til mellemtrinnet 4. - 6. klasse varetages af Viceskoleleder, Birgit Nielsen, der kan kontaktes på mail: [email protected] eller på skolens telefon 63751500.

Indskrivning 7. - 9. klasse
Indskrivning til udskolingen 7. - 10. klasse varetages af skoleleder, Berith Bonnesen, der kan kontaktes på mail: [email protected] eller på skolens telefon 63751500.

Distriktsskoler
Skolerne i kommunen hører til hvert deres skoledistrikt. Jeres bopælsadresse bestemmer, hvilket skoledistrikt I hører til, og altså hvilken skole jeres barn vil blive tilbudt en plads på. På kommunens hjemmeside kan I finde flere oplysninger om, hvilken skole jeres barn tilhører. Se www.odense.dk

Der er dog frit skolevalg, og det betyder, at hvis I ikke ønsker, at jeres barn skal gå på folkeskole i jeres skoledistrikt, kan I frit vælge at indskrive jeres barn i en folkeskole, der ligger uden for jeres skoledistrikt eller i en helt anden kommune, så længe der er plads.

Valg af anden skole end distriktsskolen 
Du kan frit vælge en anden folkeskole end distriktsskolen til dit barn, hvis der er plads. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse på anden skole end distriktsskolen, sker optagelsen efter nedenstående kriterier:

  • Elever bosiddende i Odense Kommune optages før elever bosiddende uden for Odense Kommune.
  • Elever med søskende på skolen på indskrivningstidspunktet optages før elever uden søskende på skolen.
  • Elever, der fremmer, at skolens elevsammensætning kommer til at afspejle samme etniske sammensætning som i kommunen generelt, optages før øvrige elever.
  • Elever med kort afstand til skolen optages før elever med længere afstand til skolen.
  • I tilfælde af ligestilling foretages lodtrækning.

Det betyder, at skolerne med udgangspunkt i kriterierne for frit skolevalg skal optage elever bosiddende udenfor skoledistriktet op til et maksimum på 24 elever. Se mere om optagelse og indskrivning til forårs-SFO på Odense Kommunes hjemmeside eller på Borger.dk