Skoleledernyt

 

Kære forældre                                                                                                         Næsby, september 2018

 

Unicef Rettighedsskole

I dette skoleår arbejder vi med at blive en Unicef Rettighedsskole. Vi har oprettet et rettighedsråd med majoritet af elever og med personale fra begge afdelinger plus vores bestyrelsesformand. Rådet arbejder med rettigheder, trivsel, tryghedsvandring, emneuge etc.

Hele personalet har netop afholdt en workshop med en repræsentant fra Unicef, hvor vi arbejdede med det at være en rettighedsskole og drøftede mange spændende emner derunder.

På onsdag den 5.9. kl. 10.00-10.30 holder vi kick off for hele skolen – i skolegården, hvis vejret tillader det og ellers i hallen. I vil være velkomne til at deltage i det, hvis I har mulighed for det.

Det bliver et skoleår, hvor vi har fokus på rettigheder, trivsel og dannelse.

 

Renovering

Renoveringen af den grå bygning er godt i gang. Fra mandag den 3.5. er de to øverste etager næsten færdige og der arbejdes videre med den nederste. De tre klasser, som i denne periode har været i hallen, kan dermed komme tilbage til skolen. 4. og 5.kl., som normalt er på nederste etage, er på øverste etage og i SFO2 – på den måde kan det hele gå op. Vi glæder os, til alle klasser kan komme helt på plads. Vi er flyttet ind i forberedelsesrum, personalerum og kontor igen. Der hænger lokaleplaner på dørene, så alle kan finde rundt. Lige nu er den midterste trappe lukket, men den er snart færdig og så går de i gang med den første i stedet.

Både elever og personale tager roderiet og flytteriet rigtig pænt. Vi møder stor forståelse for, at det er nødvendigt for, at det skal blive godt efter renoveringen. Så tak til jer alle for jeres tålmodighed.

En særlig tak til personalet i hallen, som har været en rigtig god hjælp i disse første uger efter ferien, hvor 6. og 7.kl. har holdt til der. Dejligt, når man kan hjælpe hinanden!

IT

Eleverne i 4.-6.kl. har nu fået udleveret Chromebooks. De har lånt dem gennem bibliotekets udlån, så vi har helt styr på, hvilken Chromebook de hver især har ansvar for. Vi beder naturligvis jer som forældre om at lære børnene, at de skal passe godt på dem, så de holder længst muligt. Vi opfordrer til, at I anskaffer et cover, som beskytter den til og fra skole. Børnene har ansvar for at passe på den. Hvis den bliver stjålet, skal det anmeldes til politiet. Hvis der er problemer med den, så skal I henvende jer til Birgit, viceskoleleder, som tager sig af dem. Det kan betyde en periode uden Chromebook. Hvis I har spørgsmål, skal I bare henvende jer. Vi glæder os, til børnene er blevet fortrolige med brugen af dem, så det kan være en god måde at støtte læringen på.

Hjemme har I naturligvis ansvar for, hvordan børnene benytter computeren. Hjælp dem godt i gang med det at færdes i den digitale verden, fuldstændig på samme måde, som I lærer børnene at færdes i trafikken. En ny verden kræver opstartshjælp. Den må I give hjemme og vi gør, hvad vi kan i skoletiden.

Forældremøder

Forældremøderne er godt i gang – og det er dejligt at se jeres fine fremmøde. Jeg oplever også en masse aktive forældreråd, som sætter gang i gode arrangementer, som er en god hjælp til klassetrivslen. Fortsæt endelig med det – hele skoletiden igennem.

 

Med venlig hilsen

 

Berith Bonnesen

Skoleleder

[email protected]

30 33 43 42

 

Tekst