• ikon
  Flemming Banke den 26-06-2015

  Kære Elever og forældre.

  Skoleåret nærmer sig sin afslutning og en velfortjent ferie er i sigte.

  Skemaer for det kommende skoleår lægges på elev og forældre intra i næste uge. 
  Eleverne fra 0.-3. kl. skal i det kommende skoleår have 30 timer ugentligt, hvor mødetiden er kl. 8-14.
  4.-6. klasse skal have 33 timer og 7.-9. klasse 35 timer, alle med start kl. 08.00.

  Skolen tager i år afsked med Lars stahl, Allan Hansen og Anne Toft, der har søgt nye udfordringer.
  Vi siger tak for deres store indsats for skolens elever, og ønsker dem god vind fremover.

  Vi siger samtidig velkommen til Nanna Jensen, Thomas Worre og Rune Jespersen.


  Første skoledag vil i år se anderledes ud end tidligere. Fremover vil vi begynde skoleåret i den ”lille” skolegård.
  Alle elever, forældre og personaler mødes kl 08.00 i den ”lille” skolegård, hvor vi siger goddag til hinanden, de nye 0. klasser og synger skolesangen.

  Med venlig sommerhilsen

  Flemming banke   
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Besøgstæller

127035